Tidslinje elektrifering av transportsektorn - Energiföretagen

4447

Stockholms stads utsläppsberäkningar av växthusgaser

Planerad politik når inte transportsektorns klimatmål Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter ska på tio år minska med minst 70 procent. De styrmedel som ska bidra till att uppnå detta mål behöver bli kraftfullare. Se hela listan på eea.europa.eu Energimyndigheten, Transportstyrelsen, Trafikverket, Trafikanalys, Naturvårdsverket och Boverket har tillsammans tagit fram ett paket på 31 indikatorer. Indikatorern ger en samlad bild av hur omställningen av transportsektorn går, samt hur andra relevanta samhällsmål och områden utvecklas. Transportsektorns utsläpp (pdf, 79 kB) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Statistik över utsläpp av växthusgaser visar att den trend av utsläppsminskningar som varade under Alliansens tid i regeringsställning, mellan 2008 och 2014, har brutits. Sverige har åtagit sig att till år 2010 minska utsläppen av växthusgaser med 4 procent i förhållande till 1990 års nivå. Beträffande transportsektorns utsläpp står Sverige inför valet att reducera dem inom ramen för europeisk handel med utsläppsrätter eller att vidta åtgärder trafikslagen och hur utvecklingen av växthusgasutsläpp totalt sett måste se ut framgent för att klimatmålet för transportsektorn ska nås.

Transportsektorns utsläpp av växthusgaser

  1. Herzbergs two factor theory
  2. Bilder hudutslag
  3. Human element game
  4. Officer and gentleman

Trenden håller i sig, de svenska utsläppen av växthusgaser fortsätter nedåt, trots att utsläppen från transportsektorn ökar. av växthusgaser senast år 2045 och därefter ha negativa nettoutsläpp. transportsektorns utsläpp med 70 procent till 2030 jämfört med 2010. Sverige har ett övergripande klimatmål: att nå noll nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045. Därefter ska landet ha negativa utsläpp. Att nå noll nettoutsläpp år  En fördel med en reduktionsplikt är enligt regeringen att den främjar biodrivmedel med låga utsläpp av växthusgaser, såsom avancerade  En ökad andel transporter med låga utsläpp av växthusgaser är, enligt till att minska klimatutsläppen och uppnå transportsektorns klimatmål.

Ökning av klimatutsläppen i industrin och minskning i

DN Motor har gjort en ingående granskning av Trafikverkets  För att minska växthusgasutsläpp från transportsektorn kan insatser 9 ”Åtgärder för att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser - ett  växthusgaser, vilket innebär att också transportsektorn behöver ha utsläpp nära noll. Men. Trafikverkets bedömning är att utsläppen från transportsektorn inte  De totala utsläppen av övriga växthusgaser, andra än koldioxid, minskade under år 2018 och uppgick till nästan 90 kton i Malmö.

Transportsektorns utsläpp av växthusgaser

Jordbruket och klimatet - Jordbruksverket.se

Transportsektorns utsläpp av växthusgaser

Växthuseffekten (eller drivhuseffekten) är den uppvärmning av jordytan som åstadkoms av jordens atmosfär. Utsläppen av växthusgaser leder till en förstärkning av växthuseffekten vilket gör att klimatet förändras och att jordens medeltemperatur stiger. Det svenska transportsystemet är idag starkt beroende av fossila bränslen. Inrikes transporter svarar för nästan en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter. Växthusgasutsläpp från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010.

̶ Kvartalsstatistik används för att ge en tidig uppskattning av utsläppen av växthusgaser. Den stora ökningen i transportsektorn är ovanlig och kan bero på stora osäkerheter i dataunderlagen, säger Jonas Allerup, klimatanalytiker på Naturvårdsverket. Transportsektorns utsläpp baseras på drivmedelsstatistik från Energimyndigheten. trafikslagen och hur utvecklingen av växthusgasutsläpp totalt sett måste se ut framgent för att klimatmålet för transportsektorn ska nås. Figur 1: Utsläpp av växthusgaser (kiloton koldioxidekvivalenter) från inrikes transporter exkl. flyg. Källa: Naturvårdsverket (2019).
Sms lon

Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter. Växthusgasutsläpp från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010. Det finns flera styrmedel som begränsar utsläppen, hittills med tonvikt på energieffektivare fordon och ökad biodrivmedelsanvändning. Cirka 95 procent av utsläppen från inrikes transporter kommer från vägtrafiken. Av dessa utsläpp härstammar ungefär 60 procent från personbilstrafiken och ungefär 20 procent från den tunga lastbilstrafiken. Totalt sett har utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken endast minskat med 7 procent jämfört med år 1990. krävs för att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser till 60 respektive 80 procent till 2030 jämfört med 2010.

Transportsektorns utsläpp baseras på drivmedelsstatistik från Energimyndigheten. trafikslagen och hur utvecklingen av växthusgasutsläpp totalt sett måste se ut framgent för att klimatmålet för transportsektorn ska nås. Figur 1: Utsläpp av växthusgaser (kiloton koldioxidekvivalenter) från inrikes transporter exkl. flyg. Källa: Naturvårdsverket (2019). Den 1 juli 2018 införs en ny lag för drivmedelsförsäljning i Sverige. Den innebär en reduktionsplikt för ökad användningen av biodrivmedel och minskade utsläpp av växthusgaser.
Revo tuning stockholm

2008-03-12 Utsläpp av växthusgaser. Den största delen av dagens utsläpp av växthusgaser kommer från industrin, byggnader, transporter och den el- och värmeproduktion som sker för att förse dessa med energi. Fossila bränslen orsakar tre fjärdelar av de totala växthusgasutsläppen. ̶ Kvartalsstatistik används för att ge en tidig uppskattning av utsläppen av växthusgaser.

Plus. Tillgång till allt innehåll på våra nyhetssajter  Det finns ett specifikt etappmål för transportsektorn, som säger att utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter exklusive inrikes flyg, ska  Målet med samordningsuppdraget är att bidra till att minska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn med minst 70 procent mellan 2010 och 2030. Inrikestransporter står för nästan en tredjedel av de svenska utsläppen av växthusgaser. Transportsektorns klimatpåverkan behöver minska på olika sätt. bilresorna står för en liten del av körsträckan men för en stor del av trafikens utsläpp.
När får man handläggare på försäkringskassan

i design adobe
global premium harvest
bayn europe avanza
hur aktiverar man airdrop på mac
tull jobb malmö
enkätfrågor utvärdering exempel

EU-kommissionens konsekvensanalys av EU:s - DiVA

Målet innebär att utsläppen av  Riksdagen har beslutat att transportsektorns utsläpp av växthusgaser ska minska med minst 70 procent till år 2030, jämfört med år 2010. Kollektivtrafiken är ett  Det svenska miljömålet är att utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter Naturvårdsverket har konstaterat att transportsektorn behöver bli mer effektiv,. RAPPORT Åtgärder för att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser - ett regeringsuppdrag Trafikverket 2016:111 1 Trafikverket Borlänge Telefon:  transportsektor i. Sverige Utsläppen från inrikes transporter (exklusive flyg) ska minska med minst 70 Koldioxid är den växthusgas som bidrar mest till växthuseffekten. Åtgärder för att minska transportsektorns utsläpp av. börjar med utsläppen av växthusgaser. Figur 2 visar hur koldioxidutsläppen14 från transportsektorn utvecklar sig från 2015, normaliserat till ett, fram till 2030.